Thông báo đăng ký học phần HK2 (2016 - 2017)

line
11 tháng 11 năm 2016

Sinh viên xem Thông báo đăng ký học phần HK2 (2016 - 2017) tại đây: QLDT_thong bao dang ky hoc phan HK2 (2016-2017).pdf

Để xem hướng dẫn đăng ký học phần online, sinh viên theo link: http://qldt.vhu.edu.vn/vi/dang-ky-mon-hoc/huong-dan-dang-ky-hoc-phan-online

Góp ý