Kế hoạch học tập áp dụng đối với hệ liên thông khóa 2016 (tham gia kỳ thi tuyển sinh tháng 10.2016)

line
30 tháng 12 năm 2016
Phòng Quản lý đào tạo gửi đến các bạn sinh viên liên thông khóa 2016 đã tham gia kỳ thi tuyển sinh tháng 10/2016 kế hoạch học tập học kỳ đầu tiên của các bạn như file đính kèm: Ke hoach hoc tap SV lien thong khoa 2016 (ky thi T10.2016).pdf