Thông báo về việc hủy lớp học phần (đợt 1) và đăng ký bổ sung học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017

line
07 tháng 12 năm 2016

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn Hiến;

Căn cứ Thông báo số 149/TB-ĐHVH ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017;

Căn cứ kết quả đăng ký các lớp học phần của sinh viên các khóa;

Nhà trường thông báo về việc hủy lớp học phần đợt 1 và đăng ký học phần bổ sung học kỳ 2 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Hủy một số lớp học phần có số lượng sinh viên đăng ký không đủ số lượng tối thiểu để mở lớp theo quy định (danh sách lớp học phần bị hủy đợt 1 đính kèm).
  2. Sinh viên có tên trong các lớp học phần bị hủy vào cổng thông tin http://portal.vhu.edu.vn để chuyển sang lớp học phần khác phù hợp đến hết ngày 16/12/2016.
  3. Sau khi hết thời gian đăng ký bổ sung học phần, Phòng Quản lý Đào tạo sẽ công bố thời khóa biểu chính thức vào ngày 30/12/2016. Đề nghị sinh viên theo dõi thời khóa biểu trên cổng thông tin Portal và đi học theo đúng lớp đã đăng ký.

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc, sinh viên liên hệ Cố vấn học tập hoặc Phòng Quản lý Đào tạo tại địa chỉ: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú (hoặc điện thoại số: 083. 832.0333 + 102, 144; email: thanhpc@vhu.edu.vn) để được giải đáp./.

SINH VIÊN XEM CÁC HỌC PHẦN BỊ HỦY HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2016 – 2017 TẠI ĐÂY:

 STT KHOA CÁC HỌC PHẦN BỊ HỦY
 1  KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(KT-CN).xls
 2  KINH TẾ  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(KT).xls
 3   DU LỊCH  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(DL).xls
 4  KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(KHXH&NV).xls
 5  GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(GDDC).xls
 6  NGÔN NGỮ & VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI  Danh sach lop hoc phan huy HK2 16-17(NN&VHNN).xls
Góp ý