Thông báo đăng ký học cùng lúc hai chương trình đào tạo

line
08 tháng 03 năm 2017
Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc đăng ký học chương trình thứ hai, sinh viên có thể học cùng lúc hai CTĐT ngay từ học kỳ 2 của năm thứ nhất (với điều kiện điểm trung bình chung tích lũy tính đến thời điểm đăng ký học chương trình thứ hai phải từ 2.00 trở lên - tính theo thang điểm 4). Sinh viên xem thông tin chi tiết:
Ẩn/Hiện xem trước nội dung file đính kèm
download file đính kèm tại đâydownload file đính kèm tại đây