Đề cương ôn tập tốt nghiệp đợt 1 năm 2016 (áp dụng cho các khóa học theo Niên chế)

line
11 tháng 07 năm 2016
Sinh viên download tại đây: Khoa-Du-lich2.rar
Sinh viên download tại đây: Khoa-Giao-duc-dai-cuong.rar
Sinh viên download tại đây: Khoa-Khoa-hoc-xa-hoi-nhan-van.rar
Sinh viên download tại đây: Khoa-Ngon-ngu-van-hoa-nuoc-ngoai.rar
Sinh viên download tại đây: Khoa-Quan-tri-kinh-doanh.rar
Góp ý