KẾ HOẠCH HỌC TẬP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI HỆ LIÊN THÔNG KHÓA 2016 (KỲ THI TUYỂN SINH THÁNG 10.2016)

line
30 tháng 12 năm 2016
KẾ HOẠCH HỌC TẬP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN LIÊN THÔNG KHÓA 2016

(THAM GIA KỲ THI TUYỂN SINH THÁNG 10/2016)

 

Phòng Quản lý đào tạo gửi đến các bạn sinh viên liên thông khóa 2016 đã tham gia kỳ thi tuyển sinh tháng 10/2016 kế hoạch học tập học kỳ đầu tiên của các bạn như file đính kèm:  Ke hoach hoc tap SV lien thong khoa 2016 (T10.2016).pdf