Thông báo về việc hủy lớp học phần học kỳ 3, năm học 2015 – 2016

line
11 tháng 07 năm 2016

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Văn Hiến;

Căn cứ Thông báo số 47/TB-ĐHVH ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến về việc đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2015-2016;

Căn cứ Thông báo số 57/TB-ĐHVH-TC ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Văn Hiến về việc thu học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016;

Căn cứ kết quả đăng ký học phần và đóng học phí học kỳ 3, năm học 2015-2016;

Phòng Quản lý đào tạo thông báo hủy một số học phần học kỳ 3, năm học 2015-2016 như sau:

1. Hủy một số lớp học phần có số lượng sinh viên đóng học phí không đủ số lượng tối thiểu để mở lớp theo quy định (danh sách đính kèm).

2. Đối với sinh viên đã đóng học phí nhưng lớp học phần bị hủy, liên hệ Phòng Quản lý đào tạo để chuyển sang lớp học phần khác đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 3, năm học 2015-2016 trước ngày 10/6/2016. Trường hợp sinh viên không có nhu cầu chuyển sang lớp học phần khác, Phòng Tài chính sẽ bảo lưu số tiền đã đóng cho học kỳ kế tiếp.

3. Giải quyết trường hợp sinh viên chưa hoàn thành học phí học kỳ 03, năm học 2015-2016 như sau

a) Trường hợp lớp học phần được mở:

– Trong vòng một tuần đầu của học kỳ 3 (từ ngày 06/06 đến 10/06/2016), vì lý do nào đó không thể sắp xếp được lịch học tập, sinh viên được phép làm đơn gửi Phòng Quản lý đào tạo để rút bớt học phần đã đăng ký (không bị nhận điểm F), nhưng không được hoàn lại học phí.

– Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nộp đơn xin cứu xét để gia hạn đóng học phí tại Phòng Công tác sinh viên. Trong thời gian một tuần đầu của học kỳ (từ ngày 06/06 đến 10/06/2016), nếu sinh viên hoàn thành học phí, Phòng Quản lý đào tạo sẽ cập nhật tên vào lớp học phần đã đăng ký.

– Ngoài các trường hợp nêu trên, sinh viên đã đăng ký học phần nhưng không đóng học phí sẽ không có tên trong danh sách lớp học phần, đồng thời phải nhận điểm F và ghi nợ học phí

b) Trường hợp lớp học phần bị hủy: Sinh viên đã đăng ký học phần nhưng chưa đóng học phí nhưng học phần đó bị hủy, Phòng Quản lý đào tạo sẽ hủy kết quả đăng ký học phần (không phải nhận điểm F, không ghi nợ học phí những học phần bị hủy).

Trong quá trình thực hiện nội dung thông báo này, nếu có vấn đề khó khăn, thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp Phòng Quản lý đào tạo tại địa chỉ: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú (hoặc điện thoại số: 083. 832.0333 + 102, 144; email: nhatnv@vhu.edu.vn) để được giải đáp./.

SINH VIÊN XEM CÁC HỌC PHẦN BỊ HỦY HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2015 – 2016 TẠI ĐÂY:

STT KHOA CÁC HỌC PHẦN BỊ HỦY
1 DU LỊCH VHU_DU LICH (HUY)
2 KINH TẾ VHU_KINH TE(HUY)
3 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VHU_KHXH & NV(HUY)
4 KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VHU_KT-CN(HUY)

SINH VIÊN XEM CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ HỌC KỲ 3, NĂM HỌC 2015 – 2016 TẠI ĐÂY:

STT KHOA CÁC HỌC PHẦN ĐƯỢC MỞ
1 DU LỊCH VHU_DU LICH
2 KINH TẾ VHU_KINH TE
3 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VHU_KHXH & NV
4 KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VHU_KT-CN
5 GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG VHU_GDĐC
6 NGÔN NGỮ & VĂN HÓA NƯỚC NGOÀI VHU_NN & VHNN
Góp ý