Kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh & xếp lớp TOEIC – khóa TS 2013

line
11 tháng 07 năm 2016

Phòng KT-ĐBCL thông báo kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh & xếp lớp TOEIC, thắc mắc về kết quả kiểm tra liên hệ phòng KT-ĐBCL, các thông tin khác vui lòng liên hệ VP. Trung tâm NN-TH.

Xem chi tiết tại đây:

Ket-qua-kiem-tra-khoa-Du-lich.pdf

Ket-qua-kiem-tra-khoa-Ky-thuat-cong-nghe.pdf

Ket-qua-kiem-tra-khoa-Khoa-hoc-xa-hoi-Nhan-van.pdf

Ket-qua-kiem-tra-Quan-tri-kinh-doanh.pdf

Góp ý
các tin liên quan
quang cao