Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016

line
10 tháng 10 năm 2016

Căn cứ vào lộ trình xét tốt nghiệp năm 2016. Nhà trường thông báo việc xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2016 như sau:

  1. Thời gian: từ ngày 10/10/2016 đến hết ngày 17/10/2016 là hạn cuối hoàn tất các hồ sơ và chứng chỉ để xét tốt nghiệp.

    Sinh viên thiếu hồ sơ nhập học bổ sung tại phòng Công tác sinh viên,

    Sinh viên chưa có chứng chỉ Giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ tin học, bổ sung tại phòng Quản lý đào tạo.

    Sinh viên kiểm dò các thông tin cá nhân, điểm, nếu có sai xót gì vui lòng liên hệ Phòng Quản lý đào tạo hoặc phòng Công tác sinh viên để được chỉnh sửa.

  2. Địa điểm: số 613 Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú.

Điện thoại liên hệ: 08 38320333 (144 hoặc 172)

Lưu ý: Hồ sơ nhập học, chứng chỉ giáo dục thể chất, chứng chỉ giáo dục quốc phòng, chứng chỉ ngoại ngữ tin học là điều kiện để xét tốt nghiệp, sinh viên nào thiếu một trong các giấy tờ nói trên sẽ không được xét tốt nghiệp.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

SINH VIÊN XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY: 

CAODANGCQ_K2013-2016.xls

LIENTHONGCQ_K2014-2016.xls

LTHONG_VLVH_K2014-2016.xls

Góp ý